Taekwondo

El Taekwondo té el seu origen a Corea i és un esport olímpic des de les olimpíades de Sidney (Austràlia) de l’any 2000.

El significat que té la paraula Taekwondo uneix els mots tae- (‘cames i tècnica de peus'), -kwon- (‘punys i tècnica de mans') i –do (‘construir el camí de la persona, la ment, el cor, l’educació, el respecte i el control físic’).

En les tècniques de peus hi ha catorze estils, que alternen els moviments de cames bàsics, els moviments de cames coordinades i els moviments especials.

Per altra banda, en les tècniques de mans es treballa la defensa i l’atac, a partir de moviments bàsics i coordinats.

Finalment, la tècnica del Pumse té l’objectiu d’augmentar el desenvolupament integral de la persona, tant físic com mental. Aquesta tècnica té una importància del seixanta per cent en l’aprenentatge del Taekwondo. Amb cada nou grau, s’aprèn un nou Pumse.